- Yatırım kararlarının kalitesini etkili bir şekilde yönetilmesi için rehberlik sağlanmak
- Mevcut ve potansiyel müşterilerimize net açıklayıcı bilgiler verilmek için şeffaflığa önem veriyoruz
- Yatırım teknikleri, mekanları ve acenteleri ile yatırımla ilgili gerçek veya olası çıkar çatışmaları hakkındaki genel bilgiler sağlanması
- Müşterilerimize güvenli bir yatırım imkanı vermek ve firmalarının hizmetlerini etkin bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak

PROSEDÜRLERİ

- Müşteri için yatırım gereksinimlerinin belirlenmesi;
- Uygun yatırım tekniklerinin ve mekanlarının seçimi;
- Aşırı piyasa etkisini önlemek için likidite arama hızını kontrol edimi;
- Yatırımcılara, zaman içinde yatırımla ilgili iyi kararların alınmasını sağlayacak açık bir çerçeve sunumu;
- Süreçleri, açıklamaları ve kayıt tutma önerilerini bir araya getirerek, en iyi idameyi sürdürebilmek için sistematik ve gösteribilen bir yaklaşım oluşturmalarına yardımcı olunması.